The checklist for onboarding the new member to our group

 • Introduction of the chair
  • Introduce the group members, who they are, where they are and what they study/do
  • Introduce the big picture/ultimate aim:
 • Work environment
  • Info Technological solutions:
   • Add the new member to the mailing list ltkt.ak@lists.ut.ee
   • Introduce and add the new member to our google calendar booking system
   • Introduce and add the new member to our chemicals database
   • Introduce the usernames and passwords of the computers the new member is going to use during his/her studies (eg. LC/MS)
   • Introduce the different ways of printing (Google cloud print for the testing centre, Network printers on the 4th floor, Scanning and copying in the secretariate of Institute of Chemistry)
   • Introduce the provided cloud services:
    • Nextcloud (previously named owncloud) 50GB
    • OneDrive with ut username: 1TB
   • Introduce the intranet of University of Tartu and Digital Travelflow and Travel Booking Form
   • Add the new member to our website to the page people
   • Introduce the tradition of making a blog post about the newly published study
  • Administrative solutions
   • Introduce storerooms of chemicals
   • Introduce the rooms we have, where are different instruments situated
   • Introduce Ester – the technician helping with searching/ordering chemicals and with glassware
   • Introduce the locations of relevant consumables
   • Introduce the monitoring of the consumables
   • Introduce the monitoring of instruments (LC/MS, gloveboxes)
   • Introduce the use of gases (gas lines in Chemicum, distribution points, monitoring gas flows)
   • Introduce waste management (Asko, Alo and Ester )
  • Study project
   • Aims and hypotheses of the study
   • Introduce the instruments and who can help with certain ones
   • Introduce the working space
   • Office space, available solutions
   • The IT solutions: computer, screens, mouse, keyboard etc.
 • Social life
  • Introduce the tradition of bringing a cake (birthday, defence, publication)
  • The weekend seminar once in semester, out of Tartu
  • The celebration of the end of the academic year / birthday of Ivo and Koit
  • Christmas dinner that subgroups organize in rotation
  • Sports event in autumn
  • The research fellows, PhD and master students tend to eat together around 12:30 in the cafeteria

Uue tudengi/töötaja onboardingu meelespea

 • Õppetooli tutvustus
  • Grupiliikmete tutvustus, kes on kes ja kus ning mida teeb
  • Tutvusta suurt pilti, millesse kõik “pusletükid” panustavad:
 • Tudengi/Töötaja tegevused
  • Infotehnoloogiline administratiivne osa:
   • Lisada uus liige meililisti ltkt.ak@lists.ut.ee
   • Lisada kasutaja ning tutvustada google calendar broneeringu süsteemi
   • Tutvustada ja tekitada kasutajanimi kemikaalide andmebaasi
   • Tudengi/töötaja töös kasutatavate seadmete juhtarvutite kasutajanimed ja paroolid (näiteks LC/MS omad)
   • Printimine (google cloud print katsekojas, 4. Korruse võrguprinter, Marju juures skaneerimine ja kopeerimine)
   • Ülikooli pakutavad pilveteenused:
    • Nextcloud (vana nimega Owncloud) 50GB
    • OneDrive ülikooli kasutajaga 1TB
   • Tutvustada Tartu Ülikooli siseveebi ja Lähetuskorralduste ja -aruannete vormi ning reisi broneerimisankeeti 
   • Lisada kodulehele people lehele
   • Tutvustada avaldamise puhul blogipostituse kommet kodulehele
  • Muidu administratiivne
   • Näidata kemikaalide ladusid
   • Ruumide tutvustus, kus miski asub
   • Tutvustada Estrit, kes aitab kemikaalide ja nõudega
   • Kulumaterjalide asukohtade tutvustus
   • Tutvustada kulumaterjalide monitoorimist ning kuhu anda teada, kui otsas
   • Tutvustada seadmete (MS, kuivboksid) monitoorimist
   • Tutvustada gaaside kasutamist (trassid, gaasivõtupunktid, gaasikulu monitoorimine)
   • Tutvustada jääkide käitlemist (Asko, Alo, Ester)
  • Tutvustada uurimistööga seotud osa
   • Uurimustöö eesmärgid, hüpoteesid
   • Erinevad seadmed (kuidas kasutame, kes oskab aidata murede korral)
   • Tutvustada töökohta
   • Mis kabinet või millised võimalused
   • Millised tehnilised võimalused: arvuti, monitor jne.
 • Sotsiaalne elu
  • Tutvustada sünnipäevade, artiklite ja kaitsmise puhul koogi traditsiooni
  • Tutvustada kord semestris väljasõiduga seminari
  • Aastalõpu üritus/ Ivo ja Koidu sünnipäev
  • Jõulupidu, mida rotatsiooni korras töörühmad korraldavad
  • Sügisene jooksu/kõnni üritus
  • Teadurid, doktorandid ja magistrandid käivad koos kohvikus söömas ~12:30